Działania

W 2013 r. wykonano szereg ekspertyz pozwalających rozpocząć prace restauracyjne:

 

Wykonane dotychczas prace:

  1. ekspertyza z zakresu statyki i konstrukcji (dr inż. Stanisław Karczmarczyk)
  2. ekspertyza z zakresu odwodnienia obiektu  (dr Ryszard Jurkiewicz),
  3. ekspertyza z zakresu konserwacji kamiennych i drewnianego wyposażenia kościoła (dr hab. Janusz Smaza),
  4. ekspertyza z zakresu zachowania malowideł ściennych (mgr Marta Maciąga),
  5. ekspertyza z zakresu stanu zachowania elementów metalowych (więźby dachowej oraz schodów na wieżę).

 

W 2014 r. udało się pozyskać środki i przeprowadzić prace konstrukcyjno-statyczne oraz odprowadzenie wód opadowych.

 

Wykonane zostały następujące prace:

  1. Wzmacnianie sklepień oraz ścian nośnych w których wystąpiły pęknięcia, zarysowania lub ubytki.
  2. Odbudowa zdewastowanych dwóch przypór ścianowych.
  3. Odbudowa lokalnych ubytków gzymsu ścian naw bocznych
  4. Odprowadzenie wód opadowych (wraz z wykonaniem instalacji)

 

W 2015 r. wykonano rekonstrukcję fragmentów bryły oraz części tynków wewnątrz  Kolegiaty.

 

Wykonano:
1. Odbudowa obejścia prezbiterium łączącego zakrystie.
2. Odbudowa dwóch wieżyczek komunikujących zakrystie z pomieszczeniami na piętrze (skarbcem i biblioteką).
3. Uzupełniono ubytki w murach i zniszczone progi otworów komunikacyjnych Kolegiaty.
4. Renowacja tynków i sztukaterii w prezbiterium i nawach bocznych. 

 

W 2016 r. odtworzono zniszczone tynki na ścianach zewnętrznych naw głównej i bocznych oraz przeprowadzono rekonostrukcję sztukaterii na sklepieniach prezbiterium i naw bocznych. 

 

Przeprowadzono następujące prace:
1. Odtworzono tynki na ścianach zewnętrznych nawy głównej ponad nawami bocznymi, naw bocznych oraz tylniej ścianie fasady ponad dachem.
2. Wewnątrz zrekonstruowano tynki oraz sztukaterie na sklepieniach prezbiterium, naw bocznych, zakrystiach, skarbcu i bibliotece.
3.  Konserwacja i zabezpieczenie więźby dachowej wraz z poszyciem dachowym.
4. Odtworzono dolne okna i zabezpieczające je kraty.
5. I etap rekonstrukcji posadzki.

 

W 2017 r. podejmujemy kolejne prace niezbędne do rozpoczęcia konserwacji wyposażenia Kolegiaty.

 

Planujemy zrealizować następujące zadania:
1. Restauracja tynków i sztukaterii na powierzchni sklepienia nawy głównej.
2. II etap rekonstrukcji posadzki.
3. Restaurację filarów podtrzymujących chór muzyczny wraz z kratą.
4. Odtworzenia tynków oraz odbudowa schodów wewnątrz wież w fasadzie głównej.
5. Rekonstrukcja oraz naprawa hełmów wież elewacji fronotowej.
6. Konserwacja kamiennych gzymsów fasady głównej od zachodu. 

 

LICZY SIĘ KAŻDA ZŁOTÓWKA

PRACE KONSERWATORSKIE ZACZYNAMY W 2015 ROKU

 

 

+ -

To nie jest poprawny adres email