Zespół dworsko-parkowy "Vila Mindic" 2014 (Mołdawia)


Pierwsza dokumentalna wzmianka o utworzeniu w posiadłości Mindic rezydencji letniej, nazwanej przez właściciela „Vila Mindic”, pochodzi z roku 1894. Osobą, która zleciła budowę oraz zaprojektowanie parku był Kajetan Ohanowicz, właściciel ziemski posiadający 1260 hektarów gruntów w górnej części doliny Cuboltei. Architektem zespołu „Vila Mindic” był słynny architekt besarabski Alexander Bernardazzi (1831–1907). Po II wojnie światowej majątek został upaństwowiony. W 1997 roku powołano muzeum „Willa z parkiem Mindic” – oddział Narodowego Muzeum Etnografii i Historii Przyrody. Obecnie na tym terenie znajduje się 12 budynków-zabytków chronionych prawem i 16 budynków powstałych w czasach współczesnych. Struktura parku w ciągu ostatnich dziesięcioleci uległa degradacji.

Zadanie podjęte przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego polegało na opracowaniu w 2014 roku programu rewaloryzacji zabytkowego parku oraz przeprowadzeniu pierwszego etapu prac konserwatorskich przy kaplicy rodziny Ohanowiczów, znajdującej się w granicach zespołu „Vila Mindic”

W ramach etapu rewaloryzacji parku zlecono prace przedprojektowe umożliwiające wykonanie podkładu geodezyjnego. Ponadto powstała inwentaryzacja graficzna i opisowa, zawierająca szczegółowe oznaczenie drzew wraz z dokumentacją fotograficzną. Działania w 2014 roku to również wykonanie prac zabezpieczających przy kaplicy grobowej Ohanowiczów.

Prace związane z przygotowaniami do rewaloryzacji parku nadzorowała dr Barbara Werner.

Pierwszy etap prac konserwatorskich przy kaplicy Ohanowiczów wykonali dr hab. Janusz Smaza i Kazimierz Patejuk.

Zadanie finansowane było dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych Fundacji w ramach Programu „Dziedzictwo Kulturowe”, Priorytet: „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.

 

+ -

To nie jest poprawny adres email