Wystawa "NAPOLEON ORDA. ILUSTROWANA ENCYKLOPEDIA KRAJU" w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białorusi w Mińsku (Białoruś) 2017


Wystawa "NAPOLEON ORDA. ILUSTROWANA ENCYKLOPEDIA KRAJU" w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białorusi w Mińsku z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie.

 

Przypadająca w 2017 roku  210. rocznica urodzin Napoleona Ordy (1807-1883) stała się pretekstem do przygotowania wystawy prezentującej dorobek artysty. Wystawa prezentuje 110 rysunków i akwarel ukazujących widoki miejsc ważnych pod wieloma względami zarówno dla Polaków, jak i Białorusinów.

 

Jest to pierwsza tak duża wsytawa prezentująca dzieła Napoleona Ordy za granicą.

 

Napoleon Orda (1807–1883) należy do grona najciekawszych indywidualności polskiej sztuki XIX wieku. Artysta pozostawił ogromny dorobek – ponad 1000 rysunków i akwarel ukazujących widoki miejsc, które w latach 1840–1880 odwiedził podczas artystycznych podróży, najpierw po Francji, Nadrenii, Hiszpanii i Portugalii, potem po guberni grodzieńskiej, wołyńskiej, mińskiej, kowieńskiej, witebskiej, wileńskiej i mohylewskiej, a także Wielkim Księstwie Poznańskim, Prusach Zachodnich i Galicji. Dwieście sześćdziesiąt z tych prac ukazało się w Albumie widoków historycznych Polski wydanym w ośmiu seriach w latach 1873–1883.

 

Orda zwracał uwagę nie tylko na malowniczość portretowanych miejsc, ale przede wszystkim na znaczenie malowanych motywów, stąd w jego dorobku jest wiele widoków miejsc ważnych ze względów historycznych lub patriotycznych. Nie ograniczał się wyłącznie do architektury sakralnej, reprezentacyjnej czy malowniczych ruin, uwieczniał również obiekty przemysłowe – fabryki, cukrownie, młyny czy folusze. Zerwał także z dotychczasowym kanonem piękna wymagającym upiększania, skoncentrował się na malarskiej prawdzie i nie pomijał żadnych szpecących architekturę detali. W przemyślany sposób podchodził do kwestii kolorystyki, starając się uchwycić barwy charakterystyczne dla danego miejsca.

 

Kuratorzy wystawy: Aliaksei Kharak i Urszula Kozakowska-Zaucha (MNK)

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wystawa zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie, Narodowe Muzeum Sztuki Republiki Białoruś i Fundację Dziedzictwa Kulturowego we współpracy z Instytutem Polskim w Mińsku.

+ -

To nie jest poprawny adres email