Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich kaplicy Sykstów przy kościele św. Marii Magdaleny we Lwowie (Ukraina)


Na zachód od lwowskiego śródmieścia znajdował się folwark rodziny Sykstów. Po pożarze Lwowa w 1527r., w czasie którego zniszczeniu uległa najstarsza zabudowa rozpoczął się rozwój przedmieść obejmujący także tę część miasta. Od folwarku Sykstów bierze nazwę dzielnica i ulica Sykstówska później Sykstuska (obecnie Doroszenki). Kapliczka została wzniesiona w 1580r. jako część majątku rodziny Sykstów i prawdopodobnie służyła jako znak graniczny bądź pamiątka ważnego wydarzenia. W roku 1600 staraniem szlachcianki Anny Pstrokońskiej w najbliższym sąsiedztwie kapliczki wybudowano kaplicę, która z czasem w wyniku rozbudowy przekształcona została w kościół pw. Św. Marii Magdaleny i przekazana w opiekę zakonnikom dominikańskim.

 

Kapliczka miała formę czworobocznego słupa zwieńczonego prostopadłościenną kapliczką z przedstawieniem męki pańskiej oraz mnicha z krzyżem. Całość zwieńczona była czterospadowym dachem ze sterczynami na szczycie którego był umieszczony krzyż, od którego nazwę wzięła zaczynająca się u stóp kapliczki ulica Krzyżowa (obecnie Generała Czuprynki). Gzyms leżący u zwieńczenia kapliczki nosił łacińskie inskrypcje. Podobną wierszowaną inskrypcją opatrzona była sama czworoboczna kolumna.

 

W roku 2018 rozpoczęliśmy prace konserwatorsko-restauratorskie przy obiekcie  w celu zatrzymania procesu destrukcji i renowacji całości obiektu.

 

 

Zadanie realizowane dzięki środkom przyznanym w ramach projektu pod nazwą "konserwacja kapliczki Sykstów przy kościele św. Marii Magdaleny we Lwowie, Ukraina." finansowanego przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą “Polonika”.

Dorzuć się
+ -

To nie jest poprawny adres email