Wolontariat: Porządkowanie polskich cmentarzy na terenie dawnego województwa Tarnopolskiego (2017)


     W dniach 2-8 lipca grupa jedenastu wolontariuszy Fundacji przeprowadziła prace porządkowe na terenie dawnego województwa Tarnopolskiego. W zakres prac weszły dwa cmentarze: w Płotyczy oraz w Borkach Wielkich. Wolontariusze usunęli samosiejki, gałęzie i śmieci, skossili trawę oraz oczyścili nagrobki. Obydwa cmentarze są bardzo zaniedbane i zarośnięte, stąd prace potrwają tydzień.

 

Płotycz

 
     Stan wielu nagrobków jest bardzo zły. Łącznie wolontariusze oczyścili i usunęli nadmiar ziemi z 34 nagrobków. Wszystkie istniejące nagrobki zostały oczyszczone z mchu i porostów, obkopano je, usuwając nadmiar ziemi, prace wykonano przy wszystkich nagrobkach, oraz na terenie miejsca upamiętnienia Polaków, znajdującego się przy wejściu na teren cmentarza.
 
Borki Wielkie
 
     Cmentarz wyznaniowy, połączony, prawosławny i rzymskokatolicki, bez zaznaczonej linii podziału, w najstarszej części cmentarza groby polskie, ukraińskie rzymskokatolickie, oraz prawosławne. Cmentarz został oczyszczony z krzaków i samosiejek.

 

 

+ -

To nie jest poprawny adres email