Witraż w budynku dawnej Galicyjskiej Kasy Oszczędności we Lwowie (Ukraina)


Budynek Galicyjskiej Kasy Oszczędności we Lwowie (obecnie Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy) został wybudowany w latach 1889–1891 według projektu Juliana Oktawiana Zachariewicza. Gmach, utrzymany w stylu neorenesansowym, otrzymał bogatą dekorację architektoniczną i cenne wyposażenie. Pod wieńczącą budowlę kopułą umieszczono rzeźbę Juliana Markowskiego „Oszczędność”, a w salach i korytarzach zastosowano znakomitą snycerkę, glazurowaną ceramikę oraz barwne witraże w oknach klatek schodowych.

Witraż, który poddano pracom konserwatorskim, powstał w 1892 roku jako ozdoba plafonu sufitowego jednej z głównych sal Galicyjskiej Kasy Oszczędności. Został wykonany przez firmę Tiroler Glasmalerei und Mosaik Anstalt w Innsbrucku.

Zadanie realizował zespół w składzie Ewelina i Robert Kędzielewscy.

Projekt finalizowany był ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych w ramach Programu „Dziedzictwo Kulturowe”, Priorytet: „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.

+ -

To nie jest poprawny adres email