Wielkie porządkowanie cmentarza żydowskiego w Warszawie 2017


 

Cmentarz żydowski w Warszawie przy ul. Okopowej to największy cmentarz żydowski w stolicy, drugi co do wielkości w Polsce i jeden z największych na świecie. Cmentarz założony został w 1806 roku. W wyniku inwentaryzacji zidentyfikowanych do tej pory zostało ponad 80 tysięcy macew.

 

Razem z pięcioma innymi cmentarzami wyznaniowymi na warszawskich Powązkach tworzy zabytkowy zespół uznany w 2014 roku za Pomnik Historii. Cmentarz stanowi wyjątkową galerię rzeźby sepulkralnej, przedstawiając różne jej formy. Jest miejscem pochówku wybitnych duchownych, naukowców, przemysłowców, pisarzy, żołnierzy i działaczy społecznych.

 

W 2017 r. zorganizowane zostaną trzy obozy wolontariackie, w ramach których zostną przeprowadzone warszaty edukacyjne oraz uporządkowane wybrane kwatery cmentarza oraz pojedyńcze jednodniowe akcje.


 

Nasze działania polegać będą na oczyszczeniu wyznaczonej części cmentarza z samosiejek, złamanych konarów drzew i nawarstwień roślinnych. Będziemy porządkować najstarszą część cmentarza. Nasze prace odbywać się będą pod nadzorem dyrekcji cmentarza oraz pracowników Żydowskiego Instytutu Historycznego.

 

Porządkowanie odbędzie się w dniach 2-21 lipca 2017 r. Od niedzieli do czwartku w godzinach 10-18 oraz w piątki w godzinach 10-13. 

 

 Zaczniemy od porządkowania kwater, które były sprzątane w 2016 r. a następnie: 6, 95, 96, 16, 16A, 18, 83, 87, 101, 102. 
 

 

Prosimy o zgłoszanie się przy pomocy Formularza.

 

 

Projekt realizowany we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie. Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa 

 

+ -

To nie jest poprawny adres email