Restauracja Kolegiaty pod wezwaniem św. Trójcy w Ołyce 2015 (Ukraina)


Kolegiata Świętej Trójcy ufundowana została przez Stanisława Albrechta Radziwiłła i wybudowana w 1 połowie XVII wieku. Jest to unikalny zabytek z okresu baroku na terenach dawnej Rzeczypospolitej, zabytek najwyższej klasy europejskiej z bezcennym wyposażeniem wnętrza w ołtarze i nagrobki rodziny Radziwiłłów. Świątynia uznawana była za najpiękniejszy polski kościół na Wołyniu. Po zakończeniu II wojny światowej tereny archidiecezji lwowskiej, diecezji łuckiej i częściowo przemyskiej zostały wcielone do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Władze powróciły do walki z religią i kościołem katolickim. Parafia ołycka została rozwiązana i rozpoczęła się systematyczna dewastacja świątyni, zamienionej na stajnię dla miejscowego kołchozu. Dopiero w roku 1991 władze ukraińskie przekazały kościół wspólnocie wiernych i znów jest on miejscem kultu religijnego.

Prace restauratorsko-konserwatorskie w kościele są największym i najtrudniejszym wyzwaniem stojącym przed Fundacją. Stan wyposażenia kościoła, jak i stan samej bryły budowli jest katastrofalny. Realizacja prac będzie trwała przez wiele lat.

 

W 2015 roku odtworzone zostało obejście prezbiterium wraz z rekonstrukcją wieżyczek po obu stronach kościoła, a także zostaną uzupełnione dziury i zniszczone progi na zewnątrz świątyni. Przeprowadziliśmy także renowację tynków i sztukaterii w prezbiterium i w nawach bocznych.

 

W 2015 roku  zadanie realizowane było dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych Fundacji w ramach Programu "Dziedzictwo Kulturowe" Priorytet "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą", a  także dzięki środkom Ministra Spraw Zagranicznych przyznanych be w ramach Konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 roku”.

 

Renowacja tynków i sztukaterii w prezbiterium i nawach bocznych możliwa była dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PZU oraz Fundacji Banku Zachodniego WBK.


 

                

 

  


 

+ -

To nie jest poprawny adres email