Renowacja Pomnika Bartosza Głowackiego we Lwowie 2016 (Ukraina)


Pomnik Bartosza Głowackiego znajduje się w Parku Łyczakowskim we Lwowie. Inicjatywa wystawienia pomnika Głowackiemu powstała w 1894 r., jednak z powodów finansowych została odłożona do 1901 r. kiedy zawiązał się komitet budowy zrzeszający mieszkańców Lwowa.

 

Wykonanie projektu pomnika zlecono Julianowi Markowskiemu (1846-1903), uczniowi Parysa Filippiego. Ostatecznie pomnik wykonany został przez współpracującego z rzeźbiarzem ukraińskiego artystę Grzegorza Kuźniewicza (1871-1948). Był to ostatni pomnik zaprojektowany przez Markowskiego, który zmarł przed ukończeniem dzieła. Odsłonięcie pomnika odbyło się 8 lipca 1906 r.

 

W latach 90. XX wieku poddany został ratunkowym pracom konserwatorskim, w czasie których odtworzono tablicę inskrypcyjną, uzupełniając ją o napis w języku ukraińskim.

 

Bartosz Głowacki urodził się w 1756 r., był polskim chłopem, jednym z przywódców kosynierów podczas insurekcji kościuszkowskiej, chorążym grenadierów krakowskich. Zasłużony w bitwie pod Racławicami 4 kwietnia 1794 r, otrzymał nazwisko Głowacki; ciężko ranny w bitwie pod Szczekocinami  zmarł 9 czerwca 1794 r. w Kielcach.

 

Prace konserwatorskie zrealizowane przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego w 2016 r. polegały na wzmocnieniu struktury, oczyszczeniu powierzchni z nawarstwień, uzupełnieniu ubytków i wykonaniu rekonstrukcji brakujących fragmentów struktury rzeźbiarskiej.
Zostały wykonane przez zespół konserwatorski w składzie Anna Sztymelska-Karczewska (kierownik) i Piotr Maślanka.

 

Zadanie zrealizowano dzięki środkom Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a po jej likwidacji nadzorowane były przez Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

+ -

To nie jest poprawny adres email