Renowacja malowideł w Kościele Wniebowzięcia NMP w Przydrujsku 2016 (Łotwa)


Kościół w Przydrujsku (łot. Piedruja) został zbudowany w latach 1759–1774 dzięki fundacji kanonika wileńskiego Karola Karpia. Być może powstał według projektu architekta Antonia Paracco, budowniczego pobliskich kościołów w Drui i Krasławiu. W kościele tym zachował się ołtarz główny z XVIII wieku – unikalny na Łotwie przykład malarstwa iluzjonistycznego wykorzystanego jako kompozycja ołtarza głównego. Centralną część kompozycji ołtarzowej zajmuje obraz Wniebowzięcia NMP, wykonany w 1930, będący kopią obrazu Bartholomeo Murillo.

 

W 2016 roku wykonano II etap prac konserwatorskich polegający na uzupełnieniu kolorystycznym ubytków polichromii oraz złoceń w górnej części ołtarza. Ponadto przeprowadzono konserwację obrazu oraz ramy.
Zadanie zrealizowane pod kierunkiem Tomasza Dziurawca.

 

Zadanie realizowane dzięki środkom Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przyznanych Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w ramach  zlecenia zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.

 

+ -

To nie jest poprawny adres email