Renowacja kwatery powstańców listopadowych tzw. "Żelaznej Kompanii" na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie


Kwatera powstała w 1880 r. z inicjatywy  środowiska Rady miasta Lwowa, na czele z prezydentem miasta Michałem Gnoińskim, przy okazji lwowskich obchodów 50-lecia powstania. Na kwaterze  spoczywa 47 uczestników powstania 1830/31 r.
 
Po roku 1945 kwatera byla wielokrotnie dewastowana. Celem zadania będzie przywrócenie jej pierwotnych walorów: ukłądu zbliżonego do pierwotnego oraz odrestaurowanie nagrobków kamiennych oraz krzyży.
 
I etap prac w 2017 roku objął konserwację Pomnika Chwały (nazywanego Pomnikiem Chwały Weteranom oraz potocznie po prostu  "sarkofagiem") oraz grób Jana Pfeiffera., II etap prac  konserwatorskich w roku 2018,  w ramach projektu renowacji kwatery oraz projektu "Prac ratunkowo-konserwatorskich przy nagrobkach bohaterów polskich na cmentarzu Łyczakowskim”,  objął nagrobki: Adama Kulwiecia, Rodziny Jasińskich, Jana Granatowskiego, Jana Kantego Czerszyka, Jana Czarneckiego, Rafała Leliwy Mierzyńskiego oraz Zygmunta Kotkowskiego oraz żeliwnych krzyży na terenie kwatery.
 

 

Zadanie zostalo realizowane dzięki środkom  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanym Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w ramach  Programu "Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą" przyznanym w latach 2017 oraz 2018.

Dorzuć się
+ -

To nie jest poprawny adres email