Renowacja Kościoła Serca Pana Jezusa w Kutach 2018 (Ukraina)


Usytuowany w centrum miasta, na wschód od rynku kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Kutach został wybudowany w latach 1896-1898, staraniem ks. Jana Smagowicza, według projektu przygotowanego przez Łukasza Juliana Bodaszewskiego ze Lwowa – ucznia Juliana Zachariewicza. Wnętrze ozdobione w 1909 r. olejnymi malowidłami wykonanymi przez Adolfa Orzechowskiego z Kołomyi i Wacława Jakuba Jeziorkę z Bochni. Malowidła ścienne nawiązują do tradycji baroku, z iluzjonistycznymi podziałami architektonicznymi oraz scenami figuralnymi na sklepieniach, m.in.
Wniebowzięcie Najświętszej Panny Marii, Bł. Jakub Strzemię adorujący
Najświętszy Sakrament i obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem – umieszczonymi w ozdobnych obramieniach. Powstanie malowidła w Kutach wiąże się z szerzeniem kultu bł. Jakuba, zainicjowanym przez abpa Józefa Bilczewskiego na terenie archidiecezji lwowskiej.

W czasie II wojny światowej kościół został uszkodzony i zdewastowany,następnie zamieniony na magazyn opakowań szklanych. W latach 90. XX wieku zwrócono go katolikom i remontowano. Pierwsze prace polegały na zabezpieczeniu budynku, wykonaniu pokrycia dachowego, otynkowaniu zewnętrznych ścian oraz wymianie zdegradowanych partii tynku we wnątrz kościoła.Prace konserwatorskie przy malowidłach rozpoczęły się w 1997 r., a w 2001 r. zostały przerwane z powodu braku środków. 

W 2014 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, wspólnie z Towarzystwem Tradycji Akademickiej podjęła się dokończenia przerwanych przed laty prac. 

 

W roku 2018 zadanie obejmuje prace konserwatorsko-rekonstrukcyjne na powierzchni sklepień i ścian kruchty.

Zadanie realizuje zespół pod kierunkiem Kazimierza Patejuka.

 
 

Zadanie realizowane przez Towarzystwo Tradycji akademickiej dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanym Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w ramach  Programu "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą".
Dorzuć się
+ -

To nie jest poprawny adres email