Renowacja Kościoła Serca Pana Jezusa w Kutach 2016 (Ukraina)


Kościół został zbudowany na początku XX wieku. Posiada ciekawą dekorację malarską w postaci fresków z motywami roślinnymi. Został zwrócony wiernym w 1990 roku w stanie znacznej dewastacji. Pierwsze prace zabezpieczające polegały na zamianie pokrycia ceramicznego na cynkową blachę. Otynkowano elewację frontową, częściowo południową i północną. We wnętrzu wymieniono partie tynków, usuwając miejscowo zniszczoną polichromię. Prace konserwatorsko-rekonstrukcyjne przy malowidłach trwały od 1997 do 2002 roku, lecz zostały przerwane z powodu braku środków.

 

W 2014 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego wspólnie z Towarzystwem Tradycji Akademickiej podjęły się dokończenia przerwanych przed laty prac.   Zadanie obejmowało naprawę uszkodzonych ścian zewnętrznych oraz rekonstrukcję malowideł na północnej ścianie kościoła od łuku tęczo- wego do pierwszego przęsła.
 
Prace w roku 2016 polegały na rekonstrukcji oryginalnej polichromii na południowej ścianie nawy kościoła
 
Projekt  sfinansowano z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych Towarzystwu Tradycji Akademickiej (partnerowi Fundacji) w ramach Programu „Dziedzictwo Kulturowe”, Priorytet: „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.
 
Zadanie realizował zespół pod kierunkiem Kazimierza Patejuka.
 

+ -

To nie jest poprawny adres email