Prace porządkowe na cmentarzu bazyliańskim w Krzemieńcu


Porządkowanie cmentarza bazyliańskiego w Krzemieńcu na Ukrainie (23 – 30.09.2018)
23 września licealiści warszawskiej szkoły im. Tadeusza Czackiego i wolontariusze Fundacji Dziedzictwa Kulturowego wyjeżdżaj w podróż do Krzemieńca na Ukrainie. Celem wjazdu jest przeprowadzenia prac porządkowych na zabytkowym cmentarzu bazyliańskim, na którym spoczywają profesorowie słynnego Liceum Krzemienieckiego. Wolontariusze zostaną zaangażowani do oczyszczenia terenu nekropolii z gałęzi, krzewów i dziko rosnących młodych drzewek. Ponad to, uczestnicy projektu będą mieli okazję poznać rzadko opowiadane historie, spróbować lokalnych specjałów, uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczych i nawiązać kontakt z młodzieżą uczącą się w murach dawnego Liceum Krzemienieckiego oraz spotkać się z polskimi rodzinami mieszkającymi za wschodnią granicą. Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Tradycji Akademickiej oraz Fundacje Dziedzictwa Kulturowego.
Historia cmentarza bazyliańskiego zaczyna się w 1760 roku, wraz z fundacją klasztoru w Krzemieńcu. Funkcjonował jako miejsce pochowku księży i barci aż do kasacji zakonu. Budynki kolegium jezuickiego i klasztor Bazylianów zostały adaptowane na potrzeby otwartego w 1805 roku Gimnazjum Wołyńskiego, przemianowanego w 1819 roku na Liceum Krzemienieckie. Cmentarz, przyległy do terenu szkoły, stał się miejscem pochówku profesorów i ich rodzin. Wśród ponad 40 zachowanych nagrobków można odnaleźć pomniki botanika Willalda Bessera, grafika Józefa Sandersa, matematyka Józefa Czecha i nauczyciela języka rosyjskiego Antoniego Strzeleckiego oraz dyrektorów Liceum; Michała Ściborskiego i Andrzeja Lewickiego. Część z tych pomników jest obiektem tegorocznych prac konserwatorskich. Praca wolontariuszy ułatwi dalsze działania konserwatorów i stanie się kolejnym krokiem w udostępnianiu oraz upowszechnianiu wiedzy o polskim dziedzictwie za granicą. 
Projekt „Prace porządkowe na cmentarzu bazyliańskim w Krzemieńcu” jest finansowany ze środków Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”.
 

+ -

To nie jest poprawny adres email