Prace konserwatorsko-restauratorskie w Katedrze p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku


 

Zadanie polegało na odtworzeniu historycznej posadzki wraz z podbudową w kaplicy w Katedrze p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku oraz bocznej kaplicy przeznaczonej na Muzeum Diecezjalne. W 2017 r. został wykonany system odprowadzenia wód deszczowych z dachów całej katedry, a w kaplicy odrestaurowane warstwy barwne na ścianach oraz drewniane okna. Zaplanowane na 2018 r. prace dotyczyły rekonstrukcji posadzki w bocznej kaplicy.

 

Przeprowadzenie prac zabezpieczających wokół katedry jest niezbędne do przystosowania kaplicy do celów ekspozycyjnych, a całej Katedry do prowadzenia kolejnych działań. Prace mają na celu przygotowanie kaplicy do ekspozycji zbiorów Muzeum Diecezjalnego. Muzeum będzie świadectwem duchowej, ale również materialnej spuścizny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Aby zapewnić stabilne i bezpieczne warunki ekspozycji zbiorów Muzeum niezbędne jest wykonanie w.w. prac.

 

Zadanie zrealizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dorzuć się
+ -

To nie jest poprawny adres email