Prace konserwatorskie na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie 2017 (Polska)


Odwiedź naszą nową stronę poświęconą cmentarzowi żydowskiemu: 

http://www.cmentarzzydowski.pl/

 

 

Cmentarz Żydowski w Warszawie przy ul. Okopowej (przed wojną zwany cmentarzem przy ul. Gęsiej) powstał z inicjatywy warszawskiej gminy żydowskiej w 1806 r. To największy cmentarz żydowski w stolicy, drugi co do wielkości w Polsce i jeden z największych na świecie. Podczas jego inwentaryzacji zidentyfikowanych do tej pory zostało ponad 80 tysięcy macew.

 

Razem z pięcioma innymi cmentarzami wyznaniowymi na warszawskich Powązkach tworzy zabytkowy zespół uznany w 2014 roku za Pomnik Historii. Cmentarz stanowi wyjątkową galerię rzeźby sepulkralnej, przedstawiając różne jej formy. Jest miejscem pochówku wybitnych  duchownych, naukowców, przemysłowców, pisarzy, żołnierzy i działaczy społecznych.

 

Prace konserwatorskie prowadzone są przez dwa zespoły konserwatorskie kierowane przez Magdalenę Olszowską (nagrobki kamienne) oraz Władysława Wekera (nagrobki metalowe) pod nadzorem prof. Janusza Smazy.

 

Zadanie realizowane przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego dofinansowane ze środków: Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju" , Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Miasta st. Warszawy oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie

+ -

To nie jest poprawny adres email