Prace konserwatorskie na Cmentarzu w Montrésor 2016 (Francja)


Montrésor to niewielka miejscowość położona na południowy zachód od Paryża w dolinie rzeki Indrois. W połowie XIX wieku znajdujący się tam zamek kupił Ksawery hr. Branicki (1816-1879), w lutym 1863 r. przekazał teren na niewielkim wzniesieniu pod cmentarz i ufundował na nim kaplicę grobową. Zaprojektowali ją trzej francuscy architekci: Vion, Oudet i Moreau. Na cmentarzu spoczywają osoby związane z rodziną Branickich, Reyów, Potockich oraz inni polscy emigranci.

 

Tegoroczne prace objęły konserwację fragmentu południowo zachodniego szczytu kaplicy Branickich, Potockich i Reyów wraz z płaskorzeźbionym kartuszem herbowym Pilawa rodziny Potockich w trójlistnej płycinie.

 

Prace konserwatorskie wykonał Jakub Kurkiewicz pod nadzorem prof. Janusza Smazy.

 

Zadanie zrealizowane zostało dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Norodowego Rzeczypospolitej Polskiej przyznanych Towarzystwu Tradycji Akademickiej (partnerowi Fundacji) w ramach programu “Dziedzictwo kulturowe”, priorytet: “Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.

 

+ -

To nie jest poprawny adres email