Prace konserwatorskie na Cmentarzu w Montresor 2017 (Francja)


Montrésor to niewielka miejscowość położona na południowy zachód od Paryża w dolinie rzeki Indrois. W połowie XIX wieku znajdujący się tam zamek kupił Ksawery hr. Branicki (1816-1879), w lutym 1863 r. przekazał teren na niewielkim wzniesieniu pod cmentarz i ufundował na nim kaplicę grobową. Zaprojektowali ją trzej francuscy architekci: Vion, Oudet i Moreau. Na cmentarzu spoczywają osoby związane z rodziną Branickich, Reyów, Potockich oraz inni polscy emigranci. 

 

W 2017 r. prace obejmują konserwację płaskorzeźbionego herbu rodowego -Pilawa - znajdującego się w trójkątnym zwieńczeniu połdniowo-zachodniej ściany kaplicy. Ponadto przeprowadzana jest restauracja gzymsu szczytu wraz z rekonstrukcją wieńczącego go pierwotnie kwiatonu.  

Prace konserwatorskie wykonuje Jakub Kurkiewicz pod nadzorem prof.
Janusza Smazy.

Zadanie realizowane dzięki środkom  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanym Towarzystwu Tradycji Akademickiej (partnerowi Fundacji) w ramach  Programu "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą".
+ -

To nie jest poprawny adres email