Porządkowanie polskich grobów na Wołyniu 2015 (Ukraina)


Wspólnie z Fundacją Niepodległości zorganizowaliśmy akcję „Cmentarze Kresowe. Pamiętajmy Pamiętać”, w trakcie której wolontariusze porządkowali polskie groby na terenie Wołynia.

Fundacja Niepodległości, jako główny organizator i kreator akcji „Cmentarze Kresowe. Pamiętajmy Pamiętać”, rozpoczęła ten projekt w 2015 roku od serii prelekcji i spotkań promocyjnych, które miały zapoznać potencjalnych uczestników z charakterem i specyfiką prac. W projekcie uczestniczyły instytucje kościelne i kombatanckie, prywatne i państwowe.

Do udziału w akcji zaproszeni byli wszyscy, którzy chcieli poznać przeszłość i teraźniejszość Wołynia, a także przyczynić się do ochrony  śladów obecności Polaków na Wołyniu.

Wyjazd zaplanowano w dniach 8 - 24 sierpnia 2015 roku.

Terenem działań były m. in.: Kowel, Ostrówki, Maciejów, Luboml, Kupiczów, Zasmyki, Rożyszcze, Turzysk, Przebraże, Koszyszcze, Przewały, Szumsk, Wiśniowiec, Ostróg.
Szczególny nacisk położony został na to ostatnie miejsce, rozpoczęte jesienią prace będą kontynuowane do skutku.

Czas spędzony w czasie akcji to również spotkania, dyskusje, zwiedzanie, spotkania z rodakami i ciekawymi ludźmi, przybliżanie historii miejsc i ludzi związanych z Kresami.

 


    

+ -

To nie jest poprawny adres email