Porządkowanie cmentarza żydowskiego w Warszawie 2016 (Polska)


Oprócz prac konserwatorskich, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego kontynuowała prace porządkowe na cmentarzu żydowskim w Warszawie przy ul Okopowej.

 

Społeczne porządkowanie kwater to m.in. usuwanie śmieci, połamanych gałęzi, samosiejek. Nekropolia właściwie cudem przetrwała lata wojny. W okresie powojennym przez lata była zaniedbana i ulegała stopniowej dewastacji. Z czasem jednak rozpoczęto porządkowanie cmentarza, który od 2001 roku znowu należy do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

 

W 2016 r. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego zorganizowała trzy obozy wolontariackie,w terminach 26 czerwca - 1 lipca; 3 - 8 lipca oraz 4 - 9 września; w każdym uczestniczyło po 20 osób. Dzięki nagłośnieniu akcji porządkowania cmentarza w lokalnych mediach włączyli się do niej kolejni wolontariusze, podejmujący doraźne działania, przez co łącznie brało w niej udział około 150 osób.

 

Wolontariusze oczyścili kwatery: 3, 4, 4B, 5, 5A, 92, 93, 23, 32, 39, 51 oraz część kwater 6 i 12. z samosiejek, złamanych konarów drzew i nawarstwień roślinnych. Zakres prac został ustalony z przedstawicielami Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, Dyrekcją Cmentarza oraz władzami Gminy Żydowskiej.

 

Podczas każdego obozu prowadzone były warsztaty z zakresu żydowskiej symboliki sepulkralnej, żydowskich zwyczajów pogrzebowych, a także oprowadzanie po cmentarzu przez Jana Jagielskiego z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Zasady opieki nad nagrobkami na zabytkowych cmentarzach przedstawiał prof. Janusz Smaza z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie.

 

Projekt realizowany był we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie, ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu “Wolontariat dla Dziedzictwa”.

 

+ -

To nie jest poprawny adres email