Porządkowanie Cmentarza Żydowskiego w Warszawie 2015


Cmentarz Żydowski w Warszawie to największy cmentarz żydowski w stolicy, drugi co do wielkości w Polsce i jeden z największych na świecie. Cmentarz ten został założony w 1806 roku i najstarsze zachowane nagrobki pochodzą właśnie z pierwszej dekady XIX. Jest miejscem pochówku wielu wybitnych duchownych, naukowców, przemysłowców, pisarzy, żołnierzy i działaczy społecznych. Wśród nich m.in. Ludwika Zamenhofa – twórcy języka esperanto, czy Marka Edelmana przywódcy powstania w Getcie Warszawskim.

Cmentarz zajmuje powierzchnię ok. 33,3 ha i znajduje się na nim około 200 tysięcy nagrobków stanowiących jedne z najcenniejszych zbiorowisk zabytków sztuki sepulkralnej Warszawy i Polski. Większość nagrobków, mierzących od kilkudziesięciu centymetrów do nawet 2 metrów wysokości, wykonanych jest z bogato zdobionych materiałów, m.in. granitu, różnokolorowego piaskowca i kamienia. Zakończone są najczęściej trójkątnie lub półkoliście. W części reformowanej można dostrzec szereg monumentalnych grobów, sarkofagów i mauzoleów o bardzo bogatej stylistyce.

Nasze działania polegały na oczyszczeniu wyznaczonej części cmentarza z samosiejek, złamanych konarów drzew i nawarstwień roślinnych. Uporządkowaliśmy kwatery 91, 97, 98, 100, 2, 2C i teren wokół dawnego mauzoleum wojskowego - łącznie ponad hektar terenu cmentarza. Nasze prace odbywały się pod nadzorem dyrekcji cmentarza oraz pracowników Żydowskiego Instytutu Historycznego.
 

W tej akcji wzięło udział łącznie ponad 50 osób. Odsłoniliśmy kilka tysięcy nagrobków. We wrześniu rozpoczęliśmy warsztaty edukacyjne dotyczące symboliki cmentarzy żydowskich, a także poddaliśmy pracom konserwatorskim wybrane dwie macewy.

 

+ -

To nie jest poprawny adres email