Porządkowanie cmentarza tatarskiego w Studziance 9-17.09 2017


 

Cmentarz tatarski w Studziance jest jednym z sześciu mizarów zachowanych na terenie Polski. Zachowane zabytki sztuki sepulkralnej Tatarów to świadectwo historii wielokulturowej Rzeczypospolitej. Cmentarz powstał w związku z osadnictwem Tatarów, zapoczątkowanym nadaniem ziemi przez króla Jan III w 1679 roku.

 

Znajduje się na nim kilkaset nagrobków o różnym stanie zachowania, najstarsze zinwentaryzowane pochodzą z XVIII wieku, a najmłodsze z początku XX wieku. Większośc wykonana jest w tradycyjnej formie z wykorzystaniem granitu lub piaskowca, z umieszczonymi na licach kamieni nagrobnych inskrypcjami zapisanymi alfabetem arabskim i łacińskim.

 

W dniach 9-17 września 2017 r. grupa wolontariuszy wraz z lokalną społecznością porządkowała teren cmentarza oraz jego otoczenie. Podczas projektu wolontariackiego "Porządkowanie cmentarza tatarskiego w Studziance wraz z warsztatami z epigrafiki arabskiej." wolontariusze uczestniczyli w warsztatach dotyczących:

epigrafiki arabskiej-tatarskiej prowadzonych przez dr. Andrzeja Drozda, 

porządkowania zabytkowych cmentarzy prowadzonych przez prof. Janusza Smazę,

nauce strzelania z łuku prowadzonych przez Wiesława i Łukasza Wędów,

Oprócz prac porządkowych i warsztatów tematycznych wolontariusze mieli okazję do spróbowania tatarskiej i regionalnej kuchni.

 

 

Projekt realizowany we współpracy z Stowarzyszeniem Rozwoju Miejscowości Studzianka, ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu “Wolontariat dla Dziedzictwa”. 

 

+ -

To nie jest poprawny adres email