Porządkowanie cmentarza tatarskiego w Studziance 9-17.09 2017


 

Cmentarz tatarski w Studziance jest jednym z sześciu mizarów zachowanych na terenie Polski. Zachowane zabytki sztuki sepulkralnej Tatarów to świadectwo historii wielokulturowej Rzeczypospolitej. Cmentarz powstał w związku z osadnictwem Tatarów, zapoczątkowanym nadaniem ziemi przez króla Jan III w 1679 roku.

 

Znajduje się na nim kilkaset nagrobków o różnym stanie zachowania, najstarsze zinwentaryzowane pochodzą z XVIII wieku, a najmłodsze z początku XX wieku. Większośc wykonana jest w tradycyjnej formie z wykorzystaniem granitu lub piaskowca, z umieszczonymi na licach kamieni nagrobnych inskrypcjami zapisanymi alfabetem
arabskim i łacińskim.

 

W 2017 r. zadaniem wolontariuszy będzie oczyszczenie cmentarza z roślinności, zbieranie połamanych gałęzi oraz porządkowanie otoczenia cmentarza.

Oprócz prac porządkowych kontynuowana będzie również inwentaryzacja nagrobków znajdujących się na cmentarzu.
Uczestnicy obozu wolontariackiego wezmą udział w szkoleniu dotyczącym prac porządkowych na zabytkowym cmentarzu, poprowadzi je prof. Janusz Smaza. Odbędą się również warsztaty dr. Andrzjem Drozdem, badaczem kultury tatarskiej na ziemiach polski. 

Zgłoszenia na wolontariat proszę wysyłać przy pomocy Formularza.

 

 

Projekt realizowany we współpracy z Stowarzyszeniem Rozwoju Miejscowości Studzianka, ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu “Wolontariat dla Dziedzictwa”. 

 

Dorzuć się
+ -

To nie jest poprawny adres email