Porządkowanie cmentarza tatarskiego w Studziance 2016 (Polska)


Cmentarz tatarski w Studziance jest jednym z sześciu mizarów zachowanych na terenie Polski.

Zachowane zabytki sztuki sepulkralnej Tatarów to świadectwo historii wielokulturowej Rzeczypospolitej. Cmentarz powstał w związku z osadnictwem Tatarów, zapoczątkowanym nadaniem ziemi przez króla Jan III w 1679 roku. Znajduje się na nim kilkaset nagrobków o różnym stanie zachowania, najstarsze zinwentaryzowane pochodzą z XVIII wieku, a najmłodsze z początku XX wieku. Większość wykonana jest w tradycyjnej formie, z wykorzystaniem granitu lub piaskowca, z umieszczonymi na licach kamieni nagrobnych inskrypcjami zapisanymi alfabetem arabskim i łacińskim.

 

Wolontariusze oczyścili teren cmentarza z nawarstwień roślinnych oraz przeprowadzili inwentaryzację nagrobków. Działania te zostały poprzedzone warsztatami edukacyjnymi z ekspertami - prof. Januszem Smazą oraz dr. Andrzejem Drozdem.

 

Zakres prac został uzgodniony z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie - Delegatury w Białej Podlaskiej.

 

Projekt realizowany był we współpracy z Stowarzyszeniem Rozwoju Miejscowości Studzianka.

 

Dofinansowano w ramach Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wolontariat dla dziedzictwa.

 

+ -

To nie jest poprawny adres email