Polska sztuka współczesna w Muzeum Narodowym w Kijowie 2016 (Ukraina)


26 września 2016 r. w Muzeum Narodowym im. Tarasa Szewczenki w Kijowie zostanie otwarta wystawa „Poszukując wolności. Polskie malarstwo współczesne” prezentująca dzieła najważniejszych polskich malarzy drugiej połowy XIX i początku XX wieku.

 

Wystawa „Poszukując wolności. Polskie malarstwo współczesne” jest próbą zaprezentowania ukraińskiej publiczności różnorodności zjawisk zachodzących w polskim malarstwie ostatnich kilkudziesięciu lat. Pokazuje z jednej strony klasyków nowoczesności, z drugiej prezentuje dzieła, dla których najważniejszą inspiracją było poszukiwanie – i odnajdywanie – wolności.

Wystawa ukazuje dzieła najważniejszych polskich malarzy drugiej połowy XX i początku XXI wieku: Tomasza Ciecierskiego, Edwarda Dwurnika, Wojciecha Fangora, Bartosza Kokosińskiego Roberta Maciejuka, Jarosława Modzelewskiego, Wilhelma Sasnala, Jacka Sempolińskiego, Henryka Stażewskiego, Leona Tarasewicza, Ryszarda Winiarskiego.

Tytułowa „wolność” w przypadku tej ekspozycji rozumiana jest dwojako, jako całkowita wolność artystyczna dająca nieskończenie wiele możliwości realizacji, ale na wystawie znajdą się również obrazy, które podejmują kwestie wolności w jej pierwszym, politycznym sensie – mówi Bogusław Deptuła, kurator wystawy – Do niej będą się odnosić specjalnie dobrane prace Edwarda Dwurnika i Jarosława Modzelewskiego. Są artystycznie pomyślanym komentarzem do zdarzeń z przeszłości obu sąsiadujących krajów, u których okres sowieckiego zniewolenia pozostawił trwałe ślady. Nie ma w nich jednak zwyczajnej publicystyki politycznej, a raczej jej zmetaforyzowana wizja. Zaprezentowane zostaną prace, które będąc wciąż malarstwem lub do tej tradycji najbardziej się odwołując, proponują nowe i nieoczekiwane rozwiązania.

Wystawa ma charakter problemowy i nie próbuje ukazać całości zjawisk, które miały miejsce w malarstwie polskim ostatnich lat. Jest jedną z możliwych wersji jej przybliżenia i zaprezentowania ukraińskiej publiczności – mówi Artur Jaworski, koordynator projektu z Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

Wystawę będzie można zwiedzać w dniach 26 września – 16 października 2016 r. w Muzeum Narodowym im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (bulwar Tarasa Szewczenki 12)

Patronat honorowy nad wystawą objęły Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Ukrainy.

Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu ”Promocja kultury polskiej za granicą 2016” – Promesa. Wystawa organizowana jest przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego we współpracy z Zachętą - Narodową Galerią Sztuki, Instytutem Polskim w Kijowie, Muzeum Idei ze Lwowa oraz prywatnymi kolekcjonerami dzieł sztuki.

+ -

To nie jest poprawny adres email