Muzeum Diecezjalne w Łucku 2017 (Ukraina)


W ramach projektu Fundacja Dziedzictwa Kulturowego realizuje prace restauratorskie w dawnej kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu znajdującej się w Katedrze p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku.

 

Zbiory Muzeum prezentują różnorodne obiekty kultury materianej i duchowej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, uratowane przez duchownych pracujących na terenie ziemi lwowskiej i wołynia. Twórcą i pierwszym Kustoszem Muzeum był ś.p. ks. kanonik Augustyn Mednis (1932-2007).  

 

Zadanie polega na przystosowaniu dawnej kaplicy do funkcji wystawienniczych Muzeum Dziecezjalnego w Łucku. W 2017 r. przeprowadzane zostały prace poledające na zabezpieczeniu pęknięć sklepienia, restauracji drewnianych okien oraz restauracji warstw barwnych na powierzchni ścian.

 

Prace prowadziła firma DEN Sp. z o.o. pod nadzorem.

 

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego realizuje zadanie dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanym w ramach  Programu "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą".

 

Dorzuć się
+ -

To nie jest poprawny adres email