Muzeum Diecezjalne w Łucku 2017 (Ukraina)


W ramach projektu Fundacja Dziedzictwa Kulturowego realizowała prace restauratorskie w dawnej kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu znajdującej się w Katedrze p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku gdzie znajdują się zbiory Muzeum Diecezjalnego. Zbiory te prezentują różnorodnych obiektów kultury materialnej i duchowej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, uratowane przez duchownych pracujących na terenie ziemi lwowskiej i wołynia. Twórcą i pierwszym Kustoszem Muzeum był ś.p. ks. kanonik Augustyn Mednis (1932-2007).  Zadanie polegało na przystosowaniu dawnej kaplicy do funkcji wystawienniczych Muzeum Dziecezjalnego w Łucku. W 2017 r. przeprowadzane zostały prace polegające na zabezpieczeniu pęknięć sklepienia, restauracji drewnianych okien oraz restauracji warstw barwnych na powierzchni ścian.
Prace prowadziła firma DEN Sp. z o.o. pod nadzorem.
Prace prowadziła firma DEN Sp. z o.o. pod nadzorem.
 

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego realizuje zadanie dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanym w ramach  Programu "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą".

 

+ -

To nie jest poprawny adres email