Międzynarodowa konferencja naukowa "Ołyka i Radziwiłłowie w historii Ukrainy, Polski i Białorusi" w Łucku (Ukraina) 2017


 

W dniach 21-22 września w Łucku na Ukrainie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Ołyka i Radziwiłłowie w historii Ukrainy, Polski i Białorusi".

 

Obrady odbyły się w Wschodnioeuropejskim Narodowym Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki w Łucku.  Podczas konferencji przedstawione zostały referaty specjalistów z  zakresu historii, historii sztuki, konserwatorstwa, archiwistyki. dotyczące Ołyki i rodu Radziwiłłów. W konferencji udział wzięło udział przeszło 100  osób, wygłoszono 80 referatów. 

 

Organizatorami konferencji byłi: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego,  Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN, Konsulat Generalny RP w Łucku,  Wołyńska Obwodowa Państwowa Administracja, Wołyńska Obwodowa Rada, Wschodnioeurpejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki, Narodowe Stowarzyszenie Krajoznawców Ukrainy oraz Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze.

+ -

To nie jest poprawny adres email