Mauzoleum Żydów Bojowników o Niepodległość Polski (Warszawa)


Odwiedź naszą nową stronę poświęconą cmentarzowi żydowskiemu: 
 
http://www.cmentarzzydowski.pl/
 
 
 
Mauzoleum Żydów – Bojowników o Niepodległość Polski znajduje się na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie przy ul. Okopowej (przed wojną zwany cmentarzem przy ul. Gęsiej), który powstał z inicjatywy warszawskiej gminy żydowskiej w 1806 r. Sama idea wzniesienia mauzoleum narodziła się w 1938 we władzach Warszawskiej Gminy Żydowskiej. Miało ono służyć jako miejsce upamiętnienia Żydowskich Żołnierzy biorących udział w różnych kampaniach i wojnach szczególnych dla polskiej historii i wspólnej tożsamości: uczestników insurekcji kościuszkowskiej, żołnierzy wojska napoleona, powstańców listopadowych i styczniowych, żołnierzy tzw. Wielkiej Wojny, a także Żydów, walczących w szeregach Wojska Polskiego o odzyskanie niepodległości i ustalenie granic w latach 1918-1921. W sposób szczególny planowano uczcić pamięć Berka Joselewicza, oficera Polskich Legionów we Włoszech oraz Henryka Wohla, dyrektora Wydziału Skarbu Rządu Narodowego w Powstaniu Styczniowym. Pomysł wzniesienia mauzoleum przypisuje się Maurycemu Mayzlowi, komisarycznemu prezesowi Gminy Żydowskiej w Warszawie w latach 1937-1939. W wyniku konkursu, projektantem został Marcin Weinfeld. Jego projekt różnił się od poprzednich koncepcyjnych propozycji, został jednak zaakceptowany przez Gminę. W celu rozpoczęcia prac usunięto znajdujące się na terenie przyszłego mauzoleum nagrobki i usypano ziemne wzniesienie. Początek prac miał miejsce w roku 1939, kiedy zaczęto stawiać betonowo-ceglaną konstrukcję, której jednak w wyniku wybuchu wojny nigdy nie ukończono.
 
 
 
Prace restauratorsko-konserwatorskie przy mauzoleum stanowią bardzo ważne zadanie stojące przed Fundacją. Mauzoleum, w związku z faktem przerwania jego budowy w roku 1939, nigdy nie zostało ukończone. Rozpoczęty w 2018 roku przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego projekt odbudowy ma służyć sfinalizowaniu tych planowanych i rozpoczętych przez przedwojenną Żydowską Gminę Wyznaniową działań. Są to pierwsze roboty podjęte w tym miejscu od wybuchu II wojny światowej.
 

Zadanie realizowane dzięki środkom przyznanym w ramach projektu pod nazwą “Renowacja mauzoleum Żydów – Bojowników o Niepodległość Polski na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie” finansowanego przez Fundację PKO Banku Polskiego

Dorzuć się
+ -

To nie jest poprawny adres email