Kościół Wniebowzięcia N.M.P. w Przydrujsku 2017 (Łotwa)


Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Przydrujsku (łot. Piedruja) został zbudowany w latach 1759 - 1774 dzięki fundacji kanonika wileńskiego Karola Karpia.  Prawdopodobnie powstał według projektów budowniczego pobliskich kościołów - w Drui i Krasławiu - architekta Antonia Paracco.

 

We wnętrzu kościołą znajduje się drewniane wyposażenie oraz  malowana al fresco architektoniczna nastawa ołtarzowa na wschodniej ścianie prezbiterium, wykonaną prawdopodobnie przez malarza Kazimierza Antoszewskiego, działającego na połnocno-wschodnim obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego w końcu XVIII wieku. Jest to unikalny przykład malarstwa iluzjonistycznego na Łotwie oraz cenna pamiątka dziedzictwa historycznego i artystycznego w dawnych Inflantach Polskich.

 

Centrum kompozycji ołtarza głównego zajmuje kopia obrazu Bartolomeo Murillo wykonana w latach 30 XX wieku.  Architektoniczna część ołtarza zwieńczona jest przestawieniami malowanymi na żelaznej blasze wykonanymi około 1900 r.

 

W 2017 r. polsko-łotewski zespół konserwatorów pod kierunkiem Tomasza Dziurawca przeprowadził kolejny etap prac konserwatorskich w prezbiterium kościoła. Prace wykonane zostały przy dolnej części iluzjonistycznego ołtarza oraz architektonicznej,  dolnej, drewnianej cześći składającej się z mensy i tabernakulum.  Tegoroczny zakres prac pozwolił na zakończenie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym.

 

Zadanie realizowane zostało dzięki środkom Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przyznanych Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w ramach  zlecenia zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.
+ -

To nie jest poprawny adres email