Kościół Wniebowzięcia N.M.P. w Przydrujsku 2017 (Łotwa)


Barokowa świątynia w Przydrujsku (łot. Piedruja) zbudowana w latach 1759–1774 została ufundowana przez kanonika wileńskiego Karola Karpia. Prawdopodobnie powstała według projektu budowniczego pobliskich kościołów – w Drui i Krasławiu – architekta Antonia Paracco. We wnętrzu kościoła, na wschodniej ścianie prezbiterium znajduje się malowana al fresco architektoniczna nastawa ołtarzowa, wykonana najprawdopodobniej przez Kazimierza Antoszewskiego, działającego w końcu XVIII na północno-wschodnim obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jest to unikalny na Łotwie przykład malarstwa iluzjonistycznego. Centralną część kompozycji ołtarzowej zajmuje obecnie obraz Wniebowzięcia N.M.P., wykonany w 1930, będący kopią obrazu Bartolomego Murillo.

 

Zadanie realizowane dzięki środkom Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przyznanych Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w ramach  zlecenia zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.
+ -

To nie jest poprawny adres email