Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przydrujsku 2015 (Łotwa)


Kościół w Przydrujsku (łot. Piedruja) został zbudowany w latach 1759-1774, z fundacji kanonika wileńskiego Karola Karpia; być może według projektu architekta Antonia Paracco, budowniczego pobliskich kościołów w Drui i Krasławiu. W kościele tym zachował się ołtarz główny z XVIII wieku - unikalny na Łotwie przykład malarstwa iluzjonistycznego wykorzystanego jako kompozycja ołtarza głównego.

 

W 2014 roku  przeprowadzono kompleksowe prace badawcze malowideł ściennych w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Zbadano nie tylko częściowo widoczne iluzjonistyczne malarstwo w prezbiterium, ale wykonano również odkrywki w obrębie całej świątyni. Przeprowadzona analiza porównawcza z dużym prawdopodobieństwem wskazuje, że autorem dekoracji malarskiej w ołtarzu głównym, liczącej około 65 m² powierzchni, był prawdopodobnie Filippo Castaldi, malarz związany z rodem Platerów, autor m.in. fresków z kościoła św. Ludwika w Krasławiu

 

W 2015 roku został przeprowadzony pierwszy etap prac konserwatorskich przy iluzjonistycznym ołtarzu głównym. Prace konserwatorskie wykonał zespół konserwatorów pod kierunkiem Tomasza Dziurawca

 

Zadanie finansowane było dzięki środkom Ministra Spraw Zagranicznych przyznanych Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w ramach Konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 roku".

 

 

+ -

To nie jest poprawny adres email