Kościół Serca Pana Jezusa w Kutach 2015 (Ukraina)


Kościół został zbudowany na początku XX wieku. Posiada ciekawą dekorację malarską w postaci fresków z motywami roślinnymi. Został zwrócony wiernym w 1990 roku w stanie znacznej dewastacji. Pierwsze prace zabezpieczające polegały na zamianie pokrycia ceramicznego na cynkową blachę. Otynkowano elewację frontową, częściowo południową i północną. We wnętrzu wymieniono partie tynków, usuwając miejscowo zniszczoną polichromię. Prace konserwatorsko-rekonstrukcyjne przy malowidłach trwały od 1997 do 2002 roku, lecz zostały przerwane z powodu braku środków.

 

W 2015 roku  przeprowadzono  prace konserwatorsko-restauratorskie przy malowidłach. Pracom poddane zostały malowidła na południowej ścianie kościoła do pierwszego przęsła od łuku tęczowego (ok. 70 m2 malowideł). Ponadto dokonane w 2014 roku naprawy elewacji (ponad 500 m2) pozwoliły na zagruntowanie i
pomalowanie powierzchni otynkowanych ścian. Ścianom, na podstawie odkrywek, przywrócony został pierwotny, ugrowy kolor elewacji, z delikatnymi białymi podkreśleniami gzymsów i obramień okiennych.

 Projekt finansowany był z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych Towarzystwu Tradycji Akademickiej (partnerowi Fundacji) w ramach Programu „Dziedzictwo Kulturowe”, Priorytet: „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.

 

+ -

To nie jest poprawny adres email