Kościół p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Kamieńcu Podolskim 2016 (Ukraina)


Dominikanie przybyli do Kamieńca w XIV wieku. Zachowany do naszych czasów barokowy zespół klasztorny z kościołem pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa powstał na początku XVII wieku, a przebudowany został w połowie wieku XVIII. W czasach władzy sowieckiej mieściło się tu archiwum NKWD. W 1993 roku miał miejsce pożar, który zniszczył większą część wyposażenia świątyni i naruszył konstrukcję kościoła. Obecnie posługę duszpasterską w parafii św. Mikołaja Biskupa sprawują ojcowie paulini, którzy opiekują się również miejscową wspólnotą polską.

Prace restauratorsko-konserwatorskie w kościele są jednym z największych wyzwań stojących przed Fundacją. Ogrom zniszczeń i olbrzymi zakres koniecznych prac powodują, że będzie to zadanie wieloletnie.

 

Od 2015 r. pierwszy stypendysta naszej Fundacji –  pan Damian Pisarski –  prowadził prace przy portalu w prawej kaplicy bocznej, realizując tym samym stypendium przyznane na wykonanie pracy dyplomowej na Wydziale Konserwacji ASP w Warszawie. W 2016 r. stypendysta zakończył konserwacje portalu i obronił prace dyplomową.  


 

W 2016 roku kontynuowane były prace przy malowidłach w kaplicy św. Dominika oraz prace konserwatorskie i rekonstrukcja sztukaterii na ścianach  nawy głównej kościoła. 

 

Prace wykonywane były przez trzy zespoły konserwatorskie, pod kierownictwem: dr Ewy Święckiej - przy malowidłach w kapilcy; Anny Kudzi - przy portalach w nawie głównej - oraz Patrycji Jarmołowicz - przy warstwach barwnych w nawie głównej.
 

 

Zadanie realizowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych w ramach Programu "Dziedzictwo Kulturowe" Priorytet "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą" oraz ze środków Senatu RP w ramach programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 roku".

+ -

To nie jest poprawny adres email