Kościół p.w. Św. Michała Archanioła w Łużkach (Białoruś)


Kościół popijarski p.w. Św. Michała Archanioła w Łużkach w obwodzie witebskim na Białorusi ufundowany został razem z Kolegium Pijarskim w 1741 roku przez kasztelana połockiego Waleriana Antoniego Żabę (zm. 1753).  Kościół został zbudowany w latach 1742-1756 prawdopodobnie pod kierunkiem architekta Abrachama Würtznera. Śmierć fundatora w 1753 roku nie przerwała wznoszenia kompleksu, który został ukończony dzięki wdowie po fundatorze Joannie ze Skrzetuskich i jego synowi Ignacemy Żebie po śmierci fundatora ukończony dzięki zaangażowniau wdowy Joanny ze Skrzetuskich i syna Ignacego Żaby.

 

Barokowa dwuwieżowa fasada o diagonalnie ustawionych wieżach  poprzedza szeroką nawę gówną zakończoną węższym, niższym prezbiterium zamkniętym oddcinkowo. Wnętrze pierwotnie ozdobione drewnianymi ołtarzami oraz licznym detalem ornamentalnym.

 

Pierwszy remont kościoła został wykonany na początku XIX wieku.  W 1833 roku klasztor wraz z kolegium został zamknięty i opuszczony przez Pijarów, nową parafię erygowano w 1840 roku, następnie w 1843 roku przebudowany na cerkiew. W roku 1919 zwrócony katolikom, którzy opiekowali się nim do 1948 roku, kiedy budynek kościoła został przekazany miejscowemu kołchozowi i przeznaczony na cele gospodarcze. Zaniedbany i zdewastowany budynek w 1988 roku został zwrócony wiernym i ich staraniem remontowany. 

 

W 2017 roku Towarzystwo Tradycji Akademickiej partner Fundacji Dziedzictwa Kulturowego zorganizowało interwencyjne prace przy grożącym zawaleniu hełmie i wieńczącym go krzyżu wieży wschodniej.  Zdestruowana drewniana klatka schodowa wewnątrz wieży została usunięta wraz z ptasimi odchodami, co pozwoliło na konstrukcję nowego ciągu komunikacyjnego i dotarcie do konstrukcji hełmu wieży. Wymieniono zbutwiały element konstrukcyjny, mocujący krzyż na nowy oraz uszczelniono jego styk z połacią hełmu. W celu zabezpieczenia klatki schodowej przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi oraz ptactwu otwory okienne w wieży zabezpieczono przeźroczystymi szybami z poliwęglanu.

 

Zadanie zostało zrealizowane dzięki środkom  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanym Towarzystwu Tradycji Akademickiej (partnerowi Fundacji) w ramach  Programu "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą".

+ -

To nie jest poprawny adres email