Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim 2015 (Ukraina)


Dominikanie przybyli do Kamieńca w XIV wieku. Zachowany do naszych czasów barokowy zespół klasztorny z kościołem pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa powstał na początku XVII wieku, a przebudowany został w połowie wieku XVIII. W czasach władzy sowieckiej mieściło się tu archiwum NKWD. W 1993 roku miał miejsce pożar, który zniszczył większą część wyposażenia świątyni i naruszył konstrukcję kościoła. Obecnie posługę duszpasterską w parafii św. Mikołaja Biskupa sprawują ojcowie paulini, którzy opiekują się również miejscową wspólnotą polską.

Prace restauratorsko-konserwatorskie w kościele są jednym z największych wyzwań stojących przed Fundacją. Ogrom zniszczeń i olbrzymi zakres koniecznych prac powodują, że będzie to zadanie wieloletnie.

 

Od niedawna pierwszy stypendysta naszej Fundacji –  pan Damian Pisarski –  prowadzi prace przy portalu w prawej kaplicy bocznej, realizując tym samym stypendium przyznane na wykonanie pracy dyplomowej na Wydziale Konserwacji ASP w Warszawie (zdjęcia portalu w galerii obok).


 

W 2015 roku wykonanao  prace ratunkowe przy malowidłach w kaplicy św. Dominika oraz prace konserwatorskie i rekonstrukcję sztukaterii na sklepieniu nawy głównej kościoła.

 

Zadanie realizowane było ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych w ramach Programu "Dziedzictwo Kulturowe" Priorytet "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą" oraz ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 roku".

 

http://mkidn.gov.pl/media/_img/content/mkidn_01_cmyk.jpg                         

+ -

To nie jest poprawny adres email