Konserwacja płaskorzeźb w murze otaczającym d. zespół szpitala św. Łazarza we Lwowie 2017 (Ukraina)


Dawny zespół szpitalny św. Łazarza położony jest na południowo-zachodnim stoku Góry Kaleczej we Lwowie. Szpital powstał w 1618 r. z inicjatywy Bractwa Różańcowego działającego przy kościele dominikańskim Bożego Ciała i był czwartym szpitalem działającym we Lwowie. W skład zespołu pierwotnie wchodziły kościół i dwa skrzydła szpitala po obu jego bokach, zbudowane w  latach 1634-1640. 

 

Teren szpitala otoczony jest murem, w którym od strony ul. Kopernika (dawniej ul. Sokolnickiej) umieszczono żelazną furtę, nad którą znajduje się tablica kamienna z napisem: SPITAL  S ŁAZARZA / NA CHWAŁĘ P. BOGV Y NA PORATO /WANIE VBOGYH CHORYH OD BRACTWA / ROZANCA S. P. MARIEI IEST WYSTAWIONI, bo bokach której znajdują się płaskorzeźby ze scenami za życia oraz po śmierci św. Łazarza.
Powstałe w XVII wieku reliefy przedstawiają „Łazarza przed domem bogacza” oraz „Łazarza na łonie Abrahama”, obok nich znajdują się tablice z inskrypcjami.

 

W 2017 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego podjęła się organizacji ratowniczych prac konserwatorskich przy reliefach i tablicach inskrypcyjnych znajdujących się na murze otaczającym zespół dawnego Szpitala św. Łazarza.

 

Prace konserwatorskie prowadzone są przez zespół pod kierunkiem Anny Kudzi, pod nadzorem prof. Janusza Smazy.

 

Prace finansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Programu: "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą".

+ -

To nie jest poprawny adres email