Konserwacja nagrobków: Andrzeja Lewickiego, Antoniego Strzeleckiego, Michała Ściborskiego i Wilibalda Bessera na terenie cmentarza bazyliańskiego w Krzemieńcu na Ukrainie


Cmentarz Bazyliański w Krzemieńcu  (m. rejonowe, obw. tarnopolski, Ukraina) został założony ok. 1760 roku.

Zabytkowa nekropolia położona na zboczu góry Wołowicy. Na cmentarzu zachowały się liczne groby pedagogów i dyrektorów  Liceum Krzemienieckiego.
Liceum Krzemienieckie powstało w duchu oświecenia i na fali reform Komisji Edukacji Narodowej, w swym zalożeniu miało być kuźnia elit dla terenów Galicji i Małopolski Wschodniej. Wśród najwybitniejszych absolwentów wspomnieć należy Juliusza Slowackiego, Maurycego Gosławskiego i Józefa Korzeniowskiego.
 
Tegoroczne prace konserwatorskie obejmują nagrobki:
- Willibalda Bessera (1784-1842) - nauczyciel botaniki i zoologii, dyrektor ogrodu botanicznego założonego przy szkole.
- Andrzeja Justyna Lewickiego (1775-1830) - dyrektor liceum w latach 1822-1830.
- Antoniego Strzeleckiego  ( 1774 -1826) - nauczyciel języka rosyjskiego i arytmetyki w początkowych klasach.
- Michała Ściborowskiego (1764-1847) - od 1806 roku profesor wyższej matematyki w Krzemieńcu, w latach 1812-1819 dyrektor Gimnazjum Wołyńskiego.
 
 

Zadanie realizowane dzięki środkom przyznanym w ramach projektu finansowanego przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą “Polonika”.

Dorzuć się
+ -

To nie jest poprawny adres email