Konserwacja nagrobka Adama Kisiela w Niskieniczach 2018 (Ukraina)


Na wzgórzu w starej wsi Niskienicze - obecnie części powstałego w 1950 r. Nowowołyńska - znajduje się monastyr wraz z cerkwią p.w. Zaśnięcia Matki Bożej ufundowane około 1643 r. przez Adama Kisiela.

 

Cerkwiew założona na planie krzyża greckiego, z prezbiterium i bocznymi aneksami zamkniętymi półkoliście oraz babińcem od zachodu na planie kwadratu. Miejsce przecięcia ramion krzyża przykryte kopułą na tamburze i pendentywach, zaś boczne aneksy mniejszymi kopułami. Układ przestrzenny oraz wyważone proporcje brył twozą harmonijną kompozycję cerkwi. Centralny plan świątyni wskazuje na funkcję, którą nadał jej fundator, z pewnością wzorujący się na powstających w 1 poł. XVII wieku kościołach-mauzoleach.    

 

Wewnątrz pięciokopułowej świątyni na południowo-zachodnim filarze centralnej cześci znajduje się wykonany z marmuru i alabastru nagrobek Adama Kisiela. Wykonana z alabastru półpostaciowa figura fundatora ustawiona jest  we wnęce arkady, otoczonej marmurowym obramieniem, z umieszczonymi pod nim tablicami inskrypcyjnymi oraz zwieńczonym u góry herbem rodowym Kisielów - Świętoldycz. Zmarły został przedstawiony w zbroi, trzymając pierwotnie w lewiej dłoni buzdrygan.  

 

 Adam z Brusiłowa Świętołdycz-Światołd Kisiel (1600-1653), wychowanek Akademii Zamojskiej, uczestnik bitew pod Cecorą i pod Chocimiem.  W 1632 r. sekretarz królewski,  od 1639 r. kasztelan czernichowski, od 1642 r. kasztelan kijowski, od 1648 r. wojewoda bracławski, od 1649 wojewoda kijowski. W czasie walk z Chmielnickim był zwolennikiem porozumienia z Kozakami, następnie uczestniczył w negocjacjach ugody Zborowskiej (1649) i Białocerekiewskiej (1651).   

 

W roku 2017 rozpoczęliśmy prace konserwatorsko-restauratorskie przy obiekcie  w celu zatrzymania procesu destrukcji i utrzymaniu wartości artystycznej. Projekt jest dwuletni, konerwacja epitafium zostanie ukończona w tym roku.

 

Zadanie realizowane dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanym Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w ramach Programu "Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą".
Dorzuć się
+ -

To nie jest poprawny adres email