Konserwacja nagrobka Adama Kisiela w Niskieniczach 2017 (Ukraina)


Na wzgórzu w starej wsi Niskienicze - obecnie części powstałego w 1950 r. Nowowołyńska - znajduje się monastyr wraz z cerkwią p.w. Zaśnięcia Matki Bożej ufundowane około 1643 r. przez Adama Kisiela.

 

Cerkwiew założona na planie krzyża greckiego, z prezbiterium i bocznymi aneksami zamkniętymi półkoliście oraz babińcem od zachodu na planie kwadratu. Miejsce przecięcia ramion krzyża przykryte kopułą na tamburze i pendentywach, zaś boczne aneksy mniejszymi kopułami. Układ przestrzenny oraz wyważone proporcje brył twozą harmonijną kompozycję cerkwi. Centralny plan świątyni wskazuje na funkcję, którą nadał jej fundator, z pewnością wzorujący się na powstających w 1 poł. XVII wieku kościołach-mauzoleach.    

 

Wewnątrz pięciokopułowej świątyni na południowo-zachodnim filarze centralnej cześci znajduje się wykonany z marmuru i alabastru nagrobek Adama Kisiela. Wykonana z alabastru półpostaciowa figura fundatora ustawiona jest  we wnęce arkady, otoczonej marmurowym obramieniem, z umieszczonymi pod nim tablicami inskrypcyjnymi oraz zwieńczonym u góry herbem rodowym Kisielów - Świętoldycz. Zmarły został przedstawiony w zbroi, trzymając pierwotnie w lewiej dłoni buzdrygan.  

 

 Adam z Brusiłowa Świętołdycz-Światołd Kisiel (1600-1653), wychowanek Akademii Zamojskiej, uczestnik bitew pod Cecorą i pod Chocimiem.  W 1632 r. sekretarz królewski,  od 1639 r. kasztelan czernichowski, od 1642 r. kasztelan kijowski, od 1648 r. wojewoda bracławski, od 1649 wojewoda kijowski. W czasie walk z Chmielnickim był zwolennikiem porozumienia z Kozakami, następnie uczestniczył w negocjacjach ugody Zborowskiej (1649) i Białocerekiewskiej (1651).   

 

Obecny stan zachowania epitafium jest bardzo zły. Na obiór dzieła negatywnie wpływają liczne ubytki, wtórne nawarstwienia powierzchniowe oraz zawilgocone podłoże, na którym się znajduje.  Obiekt wymagał podjęcia prac konserwatorsko-restauratorskich, w celu zatrzymania procesu destrukcji i utrzymaniu wartości artystycznej.

 

Zadanie realizowane dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanym Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w ramach Programu "Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą".
+ -

To nie jest poprawny adres email