Konserwacja epitafiów Teofili i Marka Sobieskich w Żółkwi 2016 (Ukraina)


Nagrobki matki i brata króla Jana III Sobieskiego znajdują się w kościele podominikańskim, obecnie cerkwi grekokatolickiej p.w. Św. Jozafata w Żółkwi na Ukrainie.

 

Nagrobki Teofili i Marka Sobieskich powstały pod koniec XVII wieku. Ich autorem  jest Andrzej Schlüter, artysta klasy europejskiej. W I połowie XVIII wieku w kościele dwukrotnie miały miejsce pożary, w których zniszczeniu uległa alabastrowa dekoracja obu nagrobków. Została ona odtworzona w II połowie XVIII wieku, a następnie, po ponownym zniszczeniu w latach 1945-1991 zrekonstruowana przez polskich konserwatorów w trakcie kilku etapów prac prowadzonych w latach 2001 i 2007 Kamienne płyty inskrypcyjne obu nagrobków zostały zakonserwowane w roku 2008.

              

Ostatnim etapem prac przy nagrobkach było odrestaurowanie tła architektonicznego. W przeciwieństwie do dekoracji rzeźbiarskiej oryginalne, siedemnastowieczne tło architektoniczne nagrobków, wykonane z czarnego wapienia dębnickiego, pomimo pożarów i dewastacji przetrwało do naszych czasów. Jego stan był opłakany, brakowało sporych fragmentów powierzchni kamienia, a części zachowane miały liczne ubytki i pokryte były szarymi nawarstwieniam

 

Zadanie zrealizowal zespół konserwatorów w składzie: Bartosz Markowski i Krzysztof Jurków, Joanna Muniak i Bogdan Markowski.

 

Zadanie sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu:" Dziedzictwo kulturowe", priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granią" .

 

 

+ -

To nie jest poprawny adres email