Konserwacja cmentarza tatarskiego w Studziance 2017 (Polska)


Mizar w Studziance jest jednym z sześciu zachowanych cmentarzy tatarskich na terenie Polski. Powstał w związku z osadnictwem tatarów, którym ziemię nadał król Jan III w 1679 r.

 

Celem projektu jest przeprowadzenie profesjonalnych prac konserwatorskich  mających na celu zabezpieczenie, jak również przywrócenie pierwotnego stanu zachowanych na cmentarzu nagrobków. Prace wpłyną pozytywnie na zachowanie i utrwalenie unikatowego charakteru i autentyzmu substancji zabytkowej cmentarza tatarskiego.  

 

Cmentarz tatarski w Studziance jest jedynym tak dużym skupiskiem pochówków żołnierzy wojsk I Rzeczypospolitej. Na cmentarzu pochowani są m.in.: 

 

gen. Józef Bielak [ur. 1741 r. w Łowczycach, zm. przed 24 czerwca 1794 r. w obozie wojskowym pod Iwiem],  oficer tatarski dawnej Rzeczypospolitej, uczestnik wojny siedmioletniej (1756-1763) w szeregach nadwornego pułku królewskich generał-majora Czymbaj Murzy Rudnickiego, od 1764 r. dowódca Pułku 4 Przedniej Straży WKL, uczestnik konfederacji barskiej w 1768-1772 r., wojny z Rosją w obronie Konstytucji 3 Maja w 1792 r.,  dowódca korpusu w powstaniu kościuszkowskim w 1794 r. na Litwie, od 1772 r. w stopniu generał-majora; właściciel Koszołów, Kościeniewicz i Wólki Kościeniewickiej w powiecie bialskim (w pobliżu Studzianki).

 

majorJan Bielak [zm. 8 maja 1791 r.] oficer tatarski Pułku 4 Przedniej Straży WKL, od 1781 r. chorąży, od 1785 r. kwatermistrz pułku, patent majora uzyskał 16 marca 1791  r.

 

major Samuel Jozefowicz [zm. 10 września 1812 r.].

 

rotmistrz Abraham Azulewicz [zm. 1789 r.].

 

porucznik Abraham Azulewicz [ur. ok. 1770 r. - zm. 1852 r.] , służył pod komendą swego ojca w królewskim pułku nadwornym, przemianowanym w 1792 r. w Pułk 6 Przedniej Straży WKL. W 1788 r. uzyskał stopień namiestnika, a 1 marca 1792 r. awansował na chorążego . W 1794 r. był adiutantem hetmana Szymona Kossakowskiego.  Po śmierci Eljasza Okmińskiego powierzono mu tymczasowo pełnienie funkcji imama do czasu wyboru nowego imama.

 

rotmistrz Mustafa Montusz, [zm. 1794 r.] , 

 

oprócz nagrobków żołnierzy wojsk I Rzeczypospolitej na terenie cmentarza znajdują się nagrobki członków ich rodzin. 

 

Zadanie realizuje zespół konserwatorów pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Smazy.

 

 

 

Zadanie realizowane przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego dofinansowane ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju" .

Zadanie realizowane we współprazy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Miejscowości Studzianka, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie - Delegaturą w Białej Podlaskiej, Sarostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej, Urzędem Gminy Łomazy.

+ -

To nie jest poprawny adres email