Kolegiata Świętej Trójcy w Ołyce 2018 (Ukraina)


Położona na wschód od Łucka, Ołyka – siedziba książęcego rodu Radziwiłłów była ważnym ośrodkiem dawnej Rzeczypospolitej. Obok zamku, najbardziej okazałą budowlą w Ołyce jest kościół p.w. Świętej Trójcy, zbudowany w latach 1635-1640 z inicjatywy i fundacji Stanisława Albrechta Radziwiłła (1594-1656), według projektu włoskiego architekta Giovanniego Maliverny. Bogate wyposażenie świątyni, na które składają się elementy wykonane z różnych rodzajów marmuru i alabastru przypisuje się wybitnemu rzeźbiarzowi Melchiorowi Erlenbergowi. W 1641 r. kościół został podniesiony do rangi kolegiaty przez biskupa łuckiego Andrzeja Gembickiego. 

 

Świątynia ucierpiała podczas wojen, jakie przetaczały się przez ziemie wschodnie Rzeczypospolitej i była remontowana w XVIII i XIX wieku. Uszkodzona została również podczas działań wojennych I wojny światowej, czego świadkiem są pociski artyleryjskie znajdujące się na zachodniej elewacji kolegiaty. Ponowna restaurację zawdzięcza kolejnym ordynatom ołyckim z rodu Radziwiłłów.

 

Po zakończeniu II wojny światowej Ołyka została wcielona do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Władze realizując plan represji wobec kościoła zlikwidowały parafię w 1945 r. Świątynia zamieniona została na stajnię dla miejscowego kołchozu, co rozpoczęło systematyczną dewastację, która trwała do 1991 r., kiedy ukraińskie władze przekazały kościół wspólnocie wiernych. Podjęto wtedy pierwsze prace zabezpieczające, powstrzymujące postępującą degradację.

 

Kolegiata pomimo dewastacji jest wyjątkowym zabytkiem sztuki sakralnej okresu wczesnego baroku na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, stanowiącym zarówno element polskiego jak i ważny element ponadlokalnego, europejskiego dziedzictwa kulturowego. 

 

Prace restauratorsko-konserwatorskie w kościele stanowią największe i najtrudniejsze wyzwanie stojące przed Fundacją. Stan techniczny wyposażenia, jak i stan samej bryły był katastrofalny. Rozpoczęty w 2013 roku projekt ratowania tego cennego obiektu z powodu ogromnej dewastacji oraz konieczności podjęcia niezbędnych prac będzie trwał przez wiele lat.  W wyniku podjętych przez Fundację prac kolegiata odzyskuje dawny blask.

 

Tegoroczne prace objęły I etap konserwacji ołtarza głównego wewnątrz świątyni oraz prace konserwatorskie przy elewacji frontowej kościoła.

 

 

Zadanie realizowane dzięki środkom przyznanym w ramach projektu pod nazwą “Realizacja prac konstrukcyjnych i konserwatorsko-budowlanych elewacji frontowej Kolegiaty Św. Trójcy w Ołyce.” finansowanego przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą “Polonika” oraz  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dorzuć się
+ -

To nie jest poprawny adres email