Kolegiata Świętego Wawrzyńca w Żółkwi 2015 (Ukraina)


Kolegiata została wzniesiona w latach 1606-1618 dzięki fundacji hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego, według projektu włoskich architektów pracujących we Lwowie: Pawła Włocha, zwanego Szczęśliwym, a następnie Ambrożego, nazywanego Przychylnym, prawdopodobnie przy współpracy Pawła Rzymianina. W zamyśle fundatora, kościół miał być rodzinnym mauzoleum oraz panteonem sławy rycerskiej i wotum dziękczynnym za zwycięstwa odniesione przez wojska polskie walczące pod jego dowództwem. Z tego względu fundacja ta była dziełem wyjątkowym, nie mającym odpowiednika na ziemiach Rzeczypospolitej.

 

O sukcesach militarnych wojsk dowodzonych przez hetmana świadczy rzeźbiony fryz obiegający kościół na zewnątrz, przedstawiający rycerskie bitwy, a także duży obraz przedstawiający bitwę z wojskami moskiewskimi stoczoną 5 lipca 1610 roku pod Kłuszynem. Obecnie na świecie istnieje jeszcze tylko jeden podobny zabytek.

 

W 2015 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego przeprowadziła pierwszy etap prac konserwatorskich przy zabytkowym fryzie.

Zadanie realizowane było ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych w ramach Programu "Dziedzictwo Kulturowe" Priorytet "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą" oraz ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych przyznanych w ramach Programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 roku".

 

Prowadzone przez Fundację prace w Kolegiacie Świętego Wawrzyńca w Żółkwi zasiliła obecność studentów Wydziałów Konserwacji Dzieł Sztuk z Warszawy, Krakowa i Torunia, którzy odbywali praktyki konserwatorskie, wspomagając renowację zabytkowego fryzu na elewacji.

 

Ponadto Fundacja otrzymała darowiznę w postaci 3,5 tony rusztowań, bez których dostęp do konserwowanego fryzu byłby niemożliwy.

Bardzo dziękujemy!

 

         

+ -

To nie jest poprawny adres email