Inwentaryzacja polskich nagrobków w Inflantach Polskich (Łotwa)


Od kilku lat grupa współpracowników Fundacji Dziedzictwa Kulturowego – między innymi członków i sympatyków Korporacji Akademickiej „Welecja” – realizuje projekt inwentaryzacji polskich grobów na cmentarzach w dawnych Inflantach Polskich na Łotwie.

Dotychczas udało się zinwentaryzować nagrobki na cmentarzach w rejonach: prelskim, daugavpilskim i krasławskim. Podczas kilku wyjazdów dokonano wizji lokalnej na około 300 cmentarzach i wykonano karty inwentarzowe ponad 1500 polskich nagrobków.

Uczestnicy prac inwentaryzacyjnych biorą w nich udział na zasadzie wolontariatu. Projekt pozwoli na stworzenie pełnej dokumentacji nagrobków polskich sprzed 1945 roku, także na niewielkich cmentarzykach. Uzupełni tym samym dokumentację, która powstała podczas inwentaryzacji największych cmentarzy: w Dyneburgu (Daugavpils), Krasławiu, Rzeżycy i Rydze.

Projekt koordynuje dr Michał Laszczkowski, prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

Projekt realizowany był we współpracy z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2013 roku finansowany był ze środków Fundacji BZ WBK przyznanych w ramach programu „Bank Ambitnej Młodzieży” oraz z darowizn osób prywatnych.

 

         

+ -

To nie jest poprawny adres email