Inwentaryzacja nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie 2015 (Ukraina)


Od 2013 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego wspólnie z Towarzystwem Tradycji Akademickiej współpracuje przy programie inwentaryzacji nagrobków na jednym z najcenniejszych polskich cmentarzy - lwowskim Łyczakowie.

 

Projekt jest kontynuacją prowadzonej inwentaryzacji nagrobków różnych wyznań na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie we współpracy z Instytutem Architektury Politechniki Lwowskiej. Wynikiem inwentaryzacji jest baza danych w specjalnie do tego celu napisanym programie Kmem, gromadząca pojedyncze rekordy odpowiadające poszczególnym obiektom. Program generuje karty zabytków sepulkralnych w formacie pdf i pozwala na przeszukiwanie bazy danych według wielu kryteriów, dając możliwość drukowania pojedynczych kart lub całych ich zbiorów.

W roku 2015 dokonano pełnej inwentaryzacji nagrobków polskich i ukraińskich na kwaterach Nr 22, 23, 24, 25.

W wersji skróconej ewidencja kwater objęła Nr 46, 44, 43, 36, 37, 38, 39, 41, 40, 45, 66, 65, 82, 83, 85.

 

Zadanie realizowane było ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych w ramach Programu "Dziedzictwo Kulturowe" Priorytet "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą".

 

Dzięki współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, Fundacja przeprowadziła także konserwację dwóch dodatkowych nagrobków na Cmentarzu Łyczkowskim we Lwowie.

To nagrobki żołnierzy Tadeusza Kościuszki: Antoniego Pióreckiego i Franciszka Zaremby.

 

 

+ -

To nie jest poprawny adres email