Inwentaryzacja nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie 2014 (Ukraina)


Od 2013 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego wspólnie z Towarzystwem Tradycji Akademickiej prowadzą kompleksową inwentaryzację nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Pełna inwentaryzacja obejmuje corocznie 2–3 kwatery. Tworzone są karty zabytku dla każdego z istniejących obecnie nagrobków – rocznie około 1000. Jednocześnie z powodu postępującej degradacji nagrobków zabytkowych, od 2014 roku prowadzona jest przyspieszona ewidencja nagrobków polskich sprzed 1945 roku. Ewidencja objęła dotychczas około ¼ powierzchni cmentarza.

Efektem działań w ramach tego projektu będzie stworzenie dostępnej online bazy nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Zadanie ma charakter międzynarodowy, polsko-ukraiński. Prace koordynują ze strony polskiej: Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski i Wojciech Walczak, a ze strony ukraińskiej dr Tatiana Kłymeniuk.

Zadanie finansowane było dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanych Towarzystwu Tradycji Akademickiej (partnerowi Fundacji) w ramach Programu „Dziedzictwo Kulturowe”, Priorytet: „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.
 

 

+ -

To nie jest poprawny adres email