Inwentaryzacja cmentarzy w Inflantach Polskich 2016 (Łotwa)


Fundacja Dziedzictwa Kulturowego razem ze swoimi współpracownikami w 2016 roku zakończyła projekt inwentaryzacji polskich grobów na dawnych Inflantach Polskich na terenie Łotwy.

 

Poprzednie edycje objęły inwentaryzację grobów na cmentarzach znajdujących się w rejonach: prelskim, daugavpilskim, krasławskim, lucyńskim i rzeżyckim. Efektem wizji lokalnych na około 500 cmentarzach jest wykonanie ponad 2000 kart inwentaryzacyjnych polskich nagrobków powstałych przed 1945 rokiem. Uczestnicy prac inwentaryzacyjnych brali w nich udział na zasadzie wolontariatu.

 

Projekt uzupełnił przechowywaną w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokumentację powstałą podczas inwentaryzacji największych nekropolii w: Dyneburgu (Daugavpils), Krasławiu, Rzeżycy (Rezekne) i Rydze o karty inwentaryzacyjne grobów na małych cmentarzach.

 

Koordynowany był przez dr. Michała Laszczkowskiego, prezesa Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.    

 

W 2016 r. został dofinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK w ramach programu “Bank Ambitnej Młodzieży”.

 

+ -

To nie jest poprawny adres email