Inwentaryzacja Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie 2018 (Ukraina)


W 2018 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego wspólnie z Towarzystwem Tradycji Akademickiej kontynuują projekt kompleksowej inwentaryzacji nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie rozpoczęty w 2013 roku. Projekt od 2014 roku, z powodu postępującej degradacji zabytków rozszerzony jest o przyspieszoną ewidencję polskich grobów powstałych przed 1945 roku. 

Inwentaryzacja grobów w 2018 roku objmuje inwentaryzację kwater nr 67, 68, 69, 70, 78. na podstawie międzynarodowych terenowych badań inwentaryzacyjnych oraz stworzenie w bazie KMEM pojedynczych rekordów obiektów. 

Efektem całościowym realizacji tego projektu będzie stworzenie dostępnej on-line bazy nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

 

Zadanie ma charakter międzynarodowy, realizowane jest przez polsko-ukraińskie zespoły inwentaryzacyjne. Prace koordynują  ze strony polskiej: Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski i Wojciech Walczak, a ze strony ukraińskiej dr Tatiana Kłymeniuk.

 
Zadanie realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury przyznanym Towarzystwu Tradycji Akademickiej (partnerowi Fundacji) .
+ -

To nie jest poprawny adres email