Inwentaryzacja Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie 2017 (Ukraina)


W 2017 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego wspólnie z Towarzystwem Tradycji Akademickiej kontynuują projekt kompleksowej inwentaryzacji nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie rozpoczęty w 2013 roku. Projekt od 2014 roku, z powodu postępującej degradacji zabytków rozszerzony jest o przyspieszoną ewidencję polskich grobów powstałych przed 1945 roku. 

Inwentaryzacja grobów w 2017 roku objmuje kwatery 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, a jej efektem będzie uzpełnienie dotychczas zebranych danych.

Efektem całościowym realizacji tego projektu będzie stworzenie dostępnej on-line bazy nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Zadanie ma charakter międzynarodowy, realizowane jest przez polsko-ukraińskie zespoły inwentaryzacyjne. Prace koordynują  ze strony polskiej: Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski i Wojciech Walczak, a ze strony ukraińskiej dr Tatiana Kłymeniuk.

Zadanie realizowane dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanym Towarzystwu Tradycji Akademickiej (partnerowi Fundacji) w ramach  Programu  "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą". 
+ -

To nie jest poprawny adres email