Inwentaryzacja Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie 2016 (Ukraina)


W 2016 roku Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, wspólnie z Towarzystwem Tradycji Akademickiej kontynuowały projekt kompleksowej inwentaryzacji nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie rozpoczęty w 2013 roku. Projekt od 2014 roku, z powodu postępującej degradacji zabytków, rozszerzony jest o przyspieszoną ewidencję polskich grobów powstałych przed 1945 roku .

 

Inwentaryzacja grobów w 2016 roku objęła kwatery 26-28 i 30-42, a jej efektem jest pozyskanie danych dotyczących 641 polskich grobów.

 

Przyspieszona ewidencja objęła kwatery 5-8, co pozwoliło na jej zakończenie. W latach 2014-2016 zaewidencjonowano łącznie około 6000 polskich grobów.

 

Efektem realizacji tego projektu będzie stworzenie dostępnej online bazy nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

 

Zadanie ma charakter międzynarodowy, realizowane przez polsko-ukraińskie zespoły inwentaryzacyjne. Prace koordynowali ze strony polskiej: Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski i Wojciech Walczak, a ze strony ukraińskiej dr Tatiana Kłymeniuk.

Zadanie realizowane było dzięki środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej przyznanych Towarzystwu Tradycji Akademickiej (partnerowi Fundacji) w ramach programu “Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet: “Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.

+ -

To nie jest poprawny adres email