III Kongres "Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej" 2015


W dniach 30 września - 2 października 2015 roku odbędzie się już po raz trzeci Kongres pt. "Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej"
 
Kongres odbędzie się w Białymstoku.

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego jest współorganizatorem tego wydarzenia.
 
 

W dniach 30 września – 2 października 2015 r., odbył się w Białymstoku trzydniowy III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej” – największa w Polsce konferencja naukowa poświęcona dziedzictwu kulturowemu poza krajem.
W Kongresie wzięło udział ponad 100 uczestników z Polski, Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy, którzy wygłosili ponad 80 referatów z zakresu historii, historii sztuki, literaturoznawstwa, konserwatorstwa, inwentaryzacji zabytków, archiwistyki, bibliotekoznawstwa, archeologii i innych. Podobnie jak w latach ubiegłych efektem obrad będzie wydawnictwo pokongresowe.
Głównym organizatorem Kongresu był Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, wspierany przez Uniwersytet w Białymstoku i Fundację Dziedzictwa Kulturowego. Kongres odbył się pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kongres organizowany był we współpracy z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dofinansowany ze środków w ramach Programu MKiDN „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet: „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” oraz ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

+ -

To nie jest poprawny adres email