Górka Straceńcza we Lwowie 2015 (Ukraina)


Na wzgórzu opodal ul. Kleparowskiej we Lwowie, dawnej Górze Stracenia, stoi marmurowy obelisk, zwieńczony niegdyś zrywającym się do lotu orłem. Na obelisku umieszczona była płaskorzeźba i pamiątkowy napis: „Teofilowi Wiśniowskiemu, straconemu dnia 31 lipca 1847 r. za wolność ojczyzny. Mieszczaństwo lwowskie 1895”.

 

Głównym inicjatorem budowy pomnika był ówczesny wiceprezydent Lwowa – Michał Michalski. Obelisk ustawiono na wielkim kopczyku umocnionym kamieniami.  Od frontowej strony kopczyka umieszczono też tablicę upamiętniającą męczeńską śmierć, nie tylko samego Wiśniowskiego ale i Józefa Kapuścińskiego (stąd też obelisk ten nazywany był niekiedy pomnikiem Wiśniowskiego i Kapuścińskiego). Utworzono również park na zboczach Góry Straceń, który otrzymał nazwę Parku Wiśniowskiego.  

 

Zdewastowany w czasach sowieckich pomnik był przedmiotem prac konserwatorskich prowadzonych przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego w drugiej połowie 2015 roku. Prace objęły także rekonstrukcję tablic pamiątkowych i wieńczącego niegdyś obelisk orła.

 

Prace sfinansowała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a zrealizował je polsko-ukraiński zespół konserwatorski w składzie: Anna Sztymelska-Karczewska – kierownik, Orest Dzyndra i Piotr Maślanka.

 

 

+ -

To nie jest poprawny adres email